Breaking News

Nauczanie informatyczne

Sprawiać wrażenie by mogło, że informatyka to dość niedawno włączony temat w murach szkoły, aczkolwiek nic takiego, gdyż początkowe konwersatoria pokazywały się regularnie w dwóch liceach we Wrocławiu już w latach 60 XX wieku, wtedy konwersatoria toczyły się na Uniwersytecie Wrocławskim. Natomiast w wielostronny obszar rąk komputery zaczęły trafiać w latach 80 XX wieku, wtenczas pecety nastąpiły się powszechne a także ogólnodostępne, nadmieniano je wtedy jednostkowymi kompami (PC). W roku 1985 pojawił się główny powszechny scenariusz kształcenia informatyki w ogólnikach, stworzony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne i uprawomocniony przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

Prymarne zajęcia w murach szkoły były dedykowane przeważnie programowaniu kompów, na powód, iż nie było programu konsumpcyjnego a także edukacyjnego a także nie istniała jeszcze wówczas sieć komputerowa.

Kiedy z czasem ukazało się już software faktycznie bardziej praktyczne, wtedy rozrastało się zaciekawienie programami. Natomiast w szkole kładziono już poszerzony wpływ na czynności odszukiwania i wykorzystywania wiadomości oraz tak też się robi po dzień dzisiejszy.